Odpowiedzialność członków zarządu za umyślne niewykonanie obowiązków organizacyjno-informacyjnych

Uchwała SN z 27.8.2015 r., III CZP 62/15, Biul. SN Nr 8/2015

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368