Obowiązek złożenia w sądzie rejestrowym sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki za okres poprzedzający otwarcie likwidacji spółki

Postanowienie SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS z 9.11.2012 r.,Wa XII NsRejKRS 46982/12/740, niepubl.

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368