Obowiązek złożenia w sądzie rejestrowym sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki za okres poprzedzający otwarcie likwidacji spółki

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 362