Obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podmiotów podlegających KrRejSU

dr Justyna Dąbrowska
Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, adwokat
Assistant professor in the Chair of Private Commercial Law at the Faculty of Law and Administration of Cardinal Stefan Wyszyński University; advocate
DOI: 10.32027/MPH.19.1.2
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343