Objęcie udziałów w spółce z o.o. przez jednego małżonka za wkład z majątku wspólnego – cz. II

Kinga Jaszczyk ORCID: 0000-0001-6112-8348
Aplikantka radcowska w OIRP w Warszawie oraz asystent sędziego w VII Wydziale Gospodarczym i Własności Intelektualnej w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie
Legal councillor trainee at the Regional Chamber of Legal Councillors in Warsaw and judicial assistant at the 7th Commercial and Intellectual Property Department of the Court of Appeals in Warsaw
DOI: 10.32027/MPH.20.3.4
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368