Objęcie udziałów w spółce z o.o. przez jednego małżonka za wkład z majątku wspólnego – cz. II

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 311