Objęcie udziałów w spółce z o.o. przez jednego małżonka za wkład z majątku wspólnego – cz. I

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317