Nowelizacja postępowania upadłościowego – zagadnienia wybrane

Monika Gajdzińska-Sudomir
Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
Judge of the District Court for the capital city of Warsaw
DOI: 10.32027/MPH.20.2.3
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 331