Nowelizacja KSH dotycząca odbywania posiedzeń organów menedżerskich z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 324