Nienależyte umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu spółki przejmowanej jako przyczyna nieważności postępowania

Wyrok SN z 4.3.2016 r., I CSK 218/15

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368