Niekorzystne dla spółki transakcje z podmiotami powiązanymi – istota zjawiska

dr Jan Stranz ORCID: 0000-0001-6509-2274
Autor jest radcą prawnym; ORCID: 0000-0001-6509-2274.
Legal counsellor
DOI: 10.32027/MPH.21.2.2
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343