Niedopuszczalność wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tzw. prokury łącznej niewłaściwej

Uchwała SN z 30.1.2015 r., III CZP 34/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368