Nie warto walczyć jak Don Kichot z wiatrakami – czyli o pobudzaniu aktywności członków rad nadzorczych

Michał Romanowski
Autor jest wspólnikiem w Kancelarii Romanowski i Wspólnicy, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 304