Możliwość żądania przez sąd rejestrowy przedstawienia umowy zbycia udziałów jako podstawy ujawnienia w KRS nowego wspólnika sp. z o.o.

Uchwała SN z 6.6.2012 r., III CZP 22/12, Biul. SN 2012/6/7

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343