Majątek spółki akcyjnej nieobjęty likwidacją – wykreślenie z rejestru

Uchwała SN z 3.12.2014 r., III CZP 90/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368