Legitymacja akcjonariusza, który nie może wykonywać prawa głosu, do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia

Postanowienie SA w Białymstoku z 19.7.2011 r., I A Cz 749/11, niepubl.

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286