Koncepcja „bezprawności względnej” oraz dopuszczalność dochodzenia roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z pośredniego naruszenia dóbr

Wyrok SN z 22.6.2012 r., V CSK 282/11, niepubl.

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343