Kilka uwag o wierzytelnościach o zmiennej treści, objętych układem. Przyczynek do wykładni art. 150 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

prof. UAM dr hab. Krzysztof Mularski ORCID: 0000-0002-4664-9812
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny
Professor at Adam Mickiewicz University in Poznań; legal counsellor
DOI: 10.32027/MPH.19.3.1
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368