Kilka uwag o wierzytelnościach o zmiennej treści, objętych układem. Przyczynek do wykładni art. 150 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317