Instytucja skargi pauliańskiej w obrocie powszechnym i w postępowaniu upadłościowym

Stanisław Gurgul
Autor jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku
The author is a retired judge of the Court of Appeals in Poznań
DOI: 10.32027/MPH.22.1.2
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 356