Geneza rejestrów publicznych a rozwój regulacji prawno-handlowych (rejestr handlowy)

prof. dr hab. Marek Michalski
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Head of the Chair of Private Commercial Law at the Faculty of Law and Administration of Cardinal Stefan Wyszyński University; Dean of the Faculty of Law and Administration of Cardinal Stefan Wyszyński University
DOI: 10.32027/MPH.19.2.1
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 356