Dyferencjacja wpisów wieczystoksięgowych ujawniających prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego

dr Daniel Jakimiec
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Court referendary at the Lublin-Zachód District Court in Lublin
DOI: 10.32027/MPH.19.1.4
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343