Dopuszczalność ustanowienia członka zarządu pełnomocnikiem do zawarcia umowy między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze między spółką a członkiem zarządu

dr hab. Dominika Wajda
Autorka jest radcą prawnym, adiunktem w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ORCID: 0000-003-0540-818X.
Legal counsellor, assistant professor in the Chair of Commercial Law at the Faculty of Law and Administration of Warsaw University
Paweł Tymczyszyn
Radca prawny, dyrektor Pionu Usług Korporacyjnych w Banku Pekao S.A.
Legal counsellor, head of the Corporate Service Division at the Bank Pekao S.A.
DOI: 10.32027/MPH.20.4.1
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368