Dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym poprzez zajęcie roszczenia o zwrot nadpłaty podatku oraz roszczenia o zwrot różnicy podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego w rozumieniu ustawy o VAT

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368