Do podziału przez wydzielenie nie ma zastosowania art. 531 § 3 KSH

Wyrok SN z 23.3.2017 r., I CSK 462/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368