Czy sędzia ma dyplom MBA?

– wokół business judgement rule

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 331