Czy menedżerowie strategicznych spółek Skarbu Państwa i spółek prywatnych mogą być dziećmi lepszego i gorszego boga?

prof. dr hab. Michał Romanowski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnik w Kancelarii Romanowski i Wspólnicy; w latach 2006–2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w tym przewodniczący podkomisji KKPC ds. prawa spółek
Professor at Warsaw University, partner in the law firm of Romanowski and Wspólnicy; from 2006 to 2015 – member of the Civil Law Codification Committee, including chairmanship of a sub-committee Civil Law Codification Committee for companies law
DOI: 10.32027/MPH.19.2.6
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368