Członkowie rady nadzorczej – spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego

Wyrok SN z 17.9.2014 r., I CSK 625/13, Biul. SN Nr 12/2014

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368