Czas właściwy na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez członka zarządu spółki

Wyrok SN z 15.5.2014 r., II CSK 480/13

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 279