Ciężar dowodu w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu spółki z o.o.

Wyrok SN z 24.6.2015 r., II CSK 554/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368