Charakter wyroku stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia. Zaskarżanie uchwał zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej

Uchwała SN z 18.9.2013 r., III CZP 13/13

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368