Charakter terminów dotyczących obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 i art. 69 ustawy o ofercie publicznej oraz wynikające z tego konsekwencje

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317