Charakter roszczenia o wypłatę dywidendy. Wypłata dywidendy w okresie likwidacji spółki

Wyrok SN z 18.6.2015 r., III CZP 31/15

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368