Brak interesu prawnego zawieszonego lub odwołanego członka zarządu spółki akcyjnej w żądaniu ustalenia nieskuteczności zawieszenia lub odwołania

Wyrok SO w Krakowie z 31.3.2015 r., IX GC 1176/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368