Bieg terminu do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników a wskazanie przez współuprawnionych z udziałów wspólnego przedstawiciela do wykonywania praw z udziałów

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368