Bezskuteczność oświadczenia o potrąceniu złożonego przez dłużnika upadłego przed dniem ogłoszenia upadłości

Uchwała SN z 4.9.2013 r., III CZP 26/13, Biul. SN Nr 9/2013, s. 5

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286