Artykuł 108 KC a tożsamość osoby prokurenta jednej strony i członka zarządu udzielającego pełnomocnictwa w imieniu drugiej strony umowy

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368