Absolutorium jako instrument oceny pracy członków zarządu. Spór o jego znaczenie prawne

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286