Spółka jest kobietą – czyli wespół w zespół

prof. dr hab. Michał Romanowski
Autor jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnikiem w Kancelarii Romanowski i Wspólnicy. W latach 2006–2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w tym przewodniczący podkomisji KKPC ds. prawa spółek; ORCID: 0000-0003-1065-0958.
Professor at Warsaw University, partner in the law firm of Romanowski and Wspólnicy; from 2006 to 2015 – member of the Civil Law Codification Committee, including chairmanship of a sub-committee Civil Law Codification Committee for companies law
DOI: 10.32027/MPH.21.2.7
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343