Udziały/akcje w majątku wspólnym małżonków – stanowisko w świetle nowego orzecznictwa

- glosa

Damian Dworek
Autor jest radcą prawnym, Partnerem w Kancelarii RKKW
The author is a legal counsellor in the RKKW law firm
DOI: 10.32027/MPH.21.3.5
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343