Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News / Orzecznictwo / Case law

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

Agnieszka Nalazek, Piotr Letolc (opracowanie)

Teza: „Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317