Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News / Orzecznictwo / Case law

Wyrok SN z 19.12.2013 r. (II CSK 176/13, www.sn.pl)

Joanna Polakowska (opracowanie)

Działanie poza granicami kompetencji w odniesieniu do uchwały spółki kapitałowej mieści się w szerokim pojęciu sprzeczności z prawem w odniesieniu do uchwał w rozumieniu art. 252 § 1 KSH i wywołuje...

Roszczenie o wydanie dokumentów akcji

Damian Staszewski (opracowanie)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) pozwanej spółki w dniu 23.9.2009 r. podjęło uchwały w następujących sprawach: zmiany Regulaminu programu motywacyjnego (uchwała nr 2), umorzenia...

Umowa o pracę z członkiem zarządu

Jan Sakławski (opracowanie)

Tezy: „Decydujące znaczenie dla oceny stosunku prawnego łączącego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z członkiem jej zarządu ma treść tego stosunku i warunki jego realizacji”. „Wypowiedzenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317