Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News / Orzecznictwo / Case law

Wyrok SN z 15.5.2014 r. (II CSK 446/13, www.sn.pl)

Agnieszka Mikołajska (opracowanie)

„1. Odpowiedzialności członka zarządu nie uchyla umowa łącząca członków zarządu co do sposobu kierowania sprawami spółki, w szczególności ustalony umownie podział czynności. Tego rodzaju umowa ma...

SN pozytywnie o „uchwałach negatywnych”

Damian Staszewski (opracowanie)

7.9.2015 r., SN sporządził uzasadnienie do wyroku wydanego w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt V CSK 592/14 z 3.6.2015 r. Sprawa dotyczyła niepowołania przedstawicieli pracowniczych związków...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317