Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News / Orzecznictwo / Case law

Dopłaty wspólników

Anna Lewińska (opracowanie)

Teza: „Brak określenia w umowie spółki górnej granicy dopłat pozostaje w sprzeczności z art. 177 § 1 oraz art. 178 KSH".

Wykonywanie praw korporacyjnych przez pełnomocnika

Damian Staszewski (opracowanie)

Teza: „Wykładnia gramatyczna art. 243 § 1 KSH dokonana w oparciu o reguły znaczeniowe i konstrukcyjne języka prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż umowa spółki może jedynie ograniczyć, a nie wyłączyć...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317