Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News / Orzecznictwo / Case law

Wyrok SA w Krakowie z 26.2.2016 r. (I ACa 1680/15)

Agata Jaczyńska (opracowanie)

„Długotrwałe pozbawienie wspólnika zysku w wyniku przeznaczenia go na kapitał zapasowy, który i tak jest znaczny, musi być uznane za naruszające dobre obyczaje”.

Następstwo procesowe przy podziale spółki przez wydzielenie

Natalia Tracichleb (opracowanie)

„Przepis art. 531 § 1 KSH reguluje tylko sukcesję materialnoprawną, podczas gdy sukcesja procesowa spółki przejmującej w miejsce spółki dzielonej, jako rezultat tej sukcesji materialnoprawnej, wchodzi...

Postanowienie SN z 2.12.2015 r. (IV CSK 99/15, Legalis)

Mariusz Pniewski, Jakub Kutyła (opracowanie)

„Należy opowiedzieć się za wąską wykładnią określenia „dane niedopuszczalne” zawartego w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 209 ze...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368