Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Więcej czasu na przerejestrowanie spółki z RHB do KRS

Dariusz Kulgawczuk, Agnieszka Mikołajska (opracowanie)

18.12.2013 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 23.12.2013 r., poz. 1622). Wskazana ustawa weszła w życie 30.12.2013 r., na skutek...

Zmiana ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

W dniu 30.3.2013 r. weszła w życie ustawa z 25.1.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 355). Ustawa nowelizująca ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317