Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Nowe regulacje unijne – zmiany w Kodeksie pracy

Rada Ministrów rozpoczęła prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu dostosowanie polskich przepisów do zasad wynikających z unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii...

Projekt nowelizacji KSH

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, której celem jest m.in. ułatwienie spółkom...

Dyrektywa ATAD 3

Komisja Europejska 22.12.2021 r. opublikowała projekt dyrektywy ATAD 3 (zwanej także "Unshell”), zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE. Celem nowego aktu prawa unijnego jest uszczelnienie luki podatkowej...

Nadchodzące zmiany w prawach konsumenta

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw z 5.7.2021 r. został przygotowany w wyniku zobowiązania państw członkowskich UE do implementacji postanowień dyrektywy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350