Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Dyrektywa ATAD 3

Komisja Europejska 22.12.2021 r. opublikowała projekt dyrektywy ATAD 3 (zwanej także "Unshell”), zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE. Celem nowego aktu prawa unijnego jest uszczelnienie luki podatkowej...

Nadchodzące zmiany w prawach konsumenta

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw z 5.7.2021 r. został przygotowany w wyniku zobowiązania państw członkowskich UE do implementacji postanowień dyrektywy...

Projekt ustawy o sygnalistach

W październiku 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się w pierwszej kolejności założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa...

Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Ministerstwo Rozwoju poinformowało w dniu 22.7.2021 r. o rozpoczęciu prac nad nowelizacją ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja ma umożliwić przekształcenie użytkowania...

Sankcje karne w projekcie ustawy o crowdfundingu

Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych, tzw. projekt ustawy o crowdfundingu, który ma m.in. zapewnić stosowanie rozporządzenia 2020/1503 z 7.10.2020 r. w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343