Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Trwają prace nad fundacją rodzinną

Piotr Letolc

W dniu 13.9.2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało Zieloną Księgę dotyczącą fundacji rodzinnej, w której przedstawiono wybrane regulacje obowiązujące w innych państwach...

Obowiązkowa strona WWW do komunikacji z akcjonariuszami

Maria Anna Czaińska

Od dnia 1.1.2020 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych nakładająca na wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Katarzyna Sieliwonik

W dniu 13.10.2019 r. zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Oznacza to nowe obowiązki dla większości spółek handlowych w zakresie zgłaszania danych o beneficjentach...

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Paulina Palczewska

W dniu 14.10.2019 r. Prezydent podpisał nową ustawę – Prawo zamówień publicznych1, której głównym celem jest usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych, a także wprowadzenie dostępu do...

Nowelizacja KPC oraz przywrócenie postępowania gospodarczego

Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Frelak

Obowiązują już przepisy największej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego od 2012 r. Nowelizacja obejmuje ponad 200 zmian, z których większość weszła w życie od 7.11.2019 r. Z perspektywy...

Nowelizacja ustawy o obligacjach

Z dniem 1.7.2019 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie emisji obligacji. W znacznej mierze wprowadzone zmiany są efektem wycofania formy dokumentowej dla tych papierów wartościowych.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 362