Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Nowelizacja ustawy o obligacjach

Z dniem 1.7.2019 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie emisji obligacji. W znacznej mierze wprowadzone zmiany są efektem wycofania formy dokumentowej dla tych papierów wartościowych.

Prosta Spółka Akcyjna od 1.3.2020 r.

2.8.2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych (KSH) wprowadzającą nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA)

Zmiana ustawy o doradcach restrukturyzacyjnych

23.4.2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw, nowelizującą ustawę z 15.6.2007 r. o licencji doradcy...

Zmiany w ustawie o ofercie publicznej

Aktualnie do 1. czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano propozycje zmian w ustawie z 29.7.2005 r. i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach...

Zapis cyfrowy zastąpi dokument akcji

Trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, którego głównym celem jest wprowadzenie obowiązkowej dematerializacji akcji spółek...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343