Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Zmiany w ustawie o ofercie publicznej

Aktualnie do 1. czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano propozycje zmian w ustawie z 29.7.2005 r. i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach...

Zapis cyfrowy zastąpi dokument akcji

Trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, którego głównym celem jest wprowadzenie obowiązkowej dematerializacji akcji spółek...

Pierwszy w Polsce Sąd Arbitrażowy Online

12.2.2019 r. uruchomiono pierwszy w Polsce Sąd Arbitrażowy Online (Online Arbitration Court – OAC). Zgodnie z założeniem twórców OAC, Sąd Arbitrażowy Online (­Online Arbitration Court) ma świadczyć...

Istotne zmiany w Kodeksie spółek handlowych

W dniu 1.3.2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie Kodeks spółek handlowych przewidziane w ramach tzw. Pakietu MŚP, czyli nowelizacji niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 331