Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Wprowadzanie towarów do obrotu – nowe przepisy

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Procedowana regulacja ma na celu...

Zmiany w zakresie przekształcenia spółek

1.3.2020 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu spółek handlowych na mocy przyjętej w dniu 19.7.2019 r. nowelizacji, która m.in. zmieniła dotychczasową procedurę przekształcenia spółek – znacznie ją...

Likwidacja OFE

13.2.2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne – w tym ustawy z dnia 28.8.1997 r. o...

Ustawa offshore jeszcze w tym roku?

 15.1.2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zwanej również ustawą offshore, którego...

Prosta Spółka Akcyjna w 2021 r.

Ustawą z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przesunięto o rok wejście w życie przepisów wprowadzających do polskiego systemu prawnego nowy typ...

Nowe regulacje dotyczące spółek publicznych

>Z dniem 30.11.2019 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343