Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Zmiany w zakresie zasad zwoływania zgromadzeń

Ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która ma uchylić...

Istotne zmiany Prawa upadłościowego

Z dniem 24.3.2020 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw. Jest to pierwsza tak duża nowelizacja tej materii prawa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343