Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Ustawa offshore jeszcze w tym roku?

 15.1.2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zwanej również ustawą offshore, którego...

Prosta Spółka Akcyjna w 2021 r.

Ustawą z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przesunięto o rok wejście w życie przepisów wprowadzających do polskiego systemu prawnego nowy typ...

Nowe regulacje dotyczące spółek publicznych

>Z dniem 30.11.2019 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o...

Trwają prace nad fundacją rodzinną

Piotr Letolc

W dniu 13.9.2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało Zieloną Księgę dotyczącą fundacji rodzinnej, w której przedstawiono wybrane regulacje obowiązujące w innych państwach...

Obowiązkowa strona WWW do komunikacji z akcjonariuszami

Maria Anna Czaińska

Od dnia 1.1.2020 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych nakładająca na wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 331